Testament - Codicil

Testament – Codicil

Het Codicil
Een door u zelf – handgeschreven, gedateerde en ondertekende – wilsbeschikking.
Hierin kunnen aanwijzingen staan voor het regelen van de uitvaart, de verdeling van kledingstukken, sieraden, boeken, of zaken die bij de inboedel horen die aan bepaalde personen worden nagelaten. Hiervoor hoeft u niet naar de notaris.
 
Executeur
Degene die door de erflater is aangewezen om de nalatenschap af te wikkelen.
 
Testament
Een notariële akte waarin iemand regelt wat hij wil dat er na zijn dood met zijn vermogen gebeurt.
 
Versterf-erfrecht
Rechtsregels die gelden voor de vererving als er geen testament is gemaakt.
Als iemand overlijdt zonder testament, met achterlating van een echtgenoot en van kinderen, dan krijgt de echtgenoot de hele nalatenschap en krijgen de kinderen recht op een geldbedrag dat zij kunnen opeisen als de echtgenoot ook is overleden.
 
Verklaring van erfrecht
Officiële verklaring – afgegeven door een notaris – waaruit blijkt of er een testament is, wie de erfgenamen zijn en voor welk deel zij recht hebben op de nalatenschap. Vaak wordt ook vermeld wie volmacht heeft om de erfenis af te wikkelen.
Nodig voor o.a.: de deblokkering van bankrekeningen, het innen van uitkeringen en verzekeringsgelden of het regelen van belastingzaken.
 
Polissen van uitvaart- en levensverzekering
Deze zijn te verdelen in natura-verzekeringen en uitkering in geld. Van veel oude polissen bestaan de oorspronkelijke maatschappijen niet meer. De rechten en plichten zijn dan overgenomen door een nieuwe verzekeraar.
 
Het levenstestament
Wanneer iemand niet meer in staat is zijn of haar zaken te regelen, kan de rechter een bewindvoerder of een mentor benoemen. De rechter benoemt iemand pas wanneer hier om wordt gevraagd.
U kunt echter ook zelf iemand benoemen die dan uw zaken regelt. U doet dit door het maken van een levenstestament.
 
Wat is een levenstestament?
Een levenstestament is een notariële akte waarin zaken kunnen worden geregeld voor het geval er tijdens uw leven iets gebeurt (ongeluk, dementie, ziekte), waardoor u niet meer zelf kunt handelen of beslissen.
 
Wat wordt in het levenstestament geregeld?
In het levenstestament kunt u aangeven wat u belangrijk vindt met betrekking tot uw vermogen, bijvoorbeeld met betrekking tot het woonhuis en uw gezondheid (bijvoorbeeld beslissingen met betrekking tot opname in een verpleegtehuis of het (niet) uitvoeren van bepaalde medische handelingen). Ook kunt u aangeven hoe zaken worden aangepakt wanneer u dit zelf niet meer kunt aangeven.
 
In het levenstestament regelt u:
– wat er moet gebeuren
– hoe dat moet gebeuren en
– wie dat zou moeten uitvoeren.
 
Ook kunt u daarnaast iemand aanwijzen die toezicht houdt of uw wensen wel goed worden uitgevoerd.
 
Het levenstestament is daarmee belangrijk voor uzelf, maar geeft ook veel duidelijkheid en rust voor uw omgeving (familie, maar ook bijvoorbeeld artsen) in het geval u niet meer zelf zaken kunt regelen.
 
Het levenstestament bestaat uit:
– specifieke wensen zowel voor uw vermogen als behandelingen door artsen en dergelijke;
– een of meer volmachten aan mensen die u vertrouwt om uw wensen uit te voeren;
– praktische informatie, die helpt om uw wensen uit te kunnen voeren.
 
De notaris kan het levenstestament laten registreren in het levenstestamentenregister; daardoor kan het altijd worden teruggevonden.
 
Informatie
Wilt u uw eigen situatie toetsen of bespreken? Neemt u dan contact op met een notaris.