Privacybeleid

Privacy policy Uitvaartverzorging Wieringermeer
 
Uitvaartverzorging Wieringermeer
Kerkhoflaan 6, 1775 CB Middenmeer
Tel. 0227-745050 (meldnummer bij overlijden)

Administratie: 0227-745055, email: administratie@uvwm.nl
Algemene informatie: info@uvwm.nl

Uitvaartcentrum aan de Kerkhoflaan 6, 1775 CB Middenmeer
Beheer uitvaartcentrum: 0227- 745051
Website: uvwm.nl
Kvk: 37029898
 
Uitvaartverzorging Wieringermeer verzorgt uitvaarten en crematies in de voormalige gemeente Wieringermeer en omstreken, voor zowel leden als niet-leden, ongeacht of men verzekerd is of waar men verzekerd is. Uitvaartverzorging Wieringermeer beschikt over een eigen uitvaartcentrum aan de Kerkhoflaan te Middenmeer.
 
Uitvaartverzorging Wieringermeer gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
 

Gebruik van uw persoonsgegevens
Om van de diensten van Uitvaartverzorging Wieringermeer gebruik te maken, gaan wij met u als opdrachtgever een overeenkomst aan om een uitvaart te verzorgen. Daartoe verstrekt u ons een aantal persoonsgegevens.Tevens verzamelen wij persoonlijke gegevens naar aanleiding van een voorgesprek.
 
De volgende gegevens worden door ons verzameld:
 • Voornamen
 • Achternamen
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Datum van overlijden
 • Plaats van overlijden
 • Relatie tot de overledene
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers
 • E-mailadressen
 • Bankrekeningnummer
 • Kopie ID
 
Bijzondere en/of gevoelige gegevens
Daarnaast kunnen de volgende bijzondere gegevens van u gevraagd worden:
 • Eventuele verzekeringsgegevens
 • Godsdienst of levensovertuiging
 • Gezondheid
 • Oorzaak van overlijden
 • Burger service nummer
 
Reden voor vragen van gegevens
Voor het uitvoeren van de uitvaart leggen wij een digitaal dossier aan. Tevens leggen wij een schriftelijk dossier aan. Daarin worden naast uw persoonlijke gegevens de volgende zaken opgeslagen:
 • De overeenkomst
 • Foto’s
 • Muziek
 • Rouwkaarten en dankbetuigingen
 • Advertenties
 • Opdrachtformulieren voor andere partijen
 • Registratieformulieren
 • E-mailcommunicatie
 • Verslag regelgesprek (draaiboek)
 
Lidmaatschap vereniging
Via het inschrijfformulier voor het lidmaatschap op de website van Uitvaartverzorging Wieringermeer (uvwm.nl)  verzamelen wij uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden opgenomen in onze ledenadministratie. De ledenadministratie is digitaal opgeslagen in een beveiligde internet omgeving.


Delen met derden
Er zijn vaak meerdere partijen bij de uitvoering van een uitvaart betrokken. Uw gegevens worden door Uitvaartverzorging Wieringermeer alleen waar nodig, en dan alleen de noodzakelijke, aan derden verstrekt om een opdracht te kunnen uitvoeren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met partijen die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers- overeenkomst om te zorgen voor beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Uitvaartverzorging Wieringermeer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies
Op de website uvwm.nl  gebruikt Uitvaartverzorging Wieringermeer alleen technische en functionele cookies, alsmede zogenaamde analytics-cookies. Via Google Analytics worden (geanonimiseerd) gegevens over surfgedrag verzameld. Zo kunnen we zien hoe bezoekers onze website gebruiken en op basis daarvan kunnen wij onze website verbeteren. Met Google Analytics hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. De geanonimiseerde gegevens van onze mobiele app worden uitsluitend gebruikt voor analyse doeleinden teneinde de functionaliteit van de mobiele app te verbeteren. Bezoekersgegevens van de site en mobiele app worden niet herleid naar personen. De verzamelde informatie wordt niet met derden gedeeld.


Termijn van bewaren gegevens
Fiscale gegevens moeten 7 jaar bewaard worden. Hieronder vallen bijvoorbeeld nota’s van leveranciers en uitvaartnota’s. De dossiers van uitvaarten bevatten waardevolle informatie voor Uitvaartverzorging Wieringermeer. Daarom wordt van iedere uitvaart het dossier digitaal bewaard in een beveiligde cloud-omgeving. Kopieën van ID’s worden direct verwijderd wanneer het doel waarvoor het is gebruikt is bereikt (bijvoorbeeld de uitkering van een uitvaartverzekering)

 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
De verzameling van deze persoonsgegevens komt voort uit de overeenkomst die wij met u zijn aangegaan. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen. Neem daarvoor contact op met onze administratie via telefoon 0227- 745055 of e-mail: administratie@uvwm.nl
 
Middenmeer, juni 2018