Begraven of cremeren

Begraven of cremeren

De keuze voor begraven of cremeren heeft vaak te maken met geloofsovertuiging, maar kan ook een kwestie van gevoel zijn.

Bij begraven is er een tastbare plek waar nabestaanden naar toe kunnen om te gedenken, om bloemen op het graf te kunnen leggen, of om in stilte toch het gevoel te hebben dicht bij de overledene te zijn.

Bij cremeren is het mogelijk om de as van de overledene in een urnenmuur te plaatsen, of de as te laten uitstrooien op een bijzondere plaats.