Bij overlijden

Bij overlijden

Waarschuwt u eerst de dienstdoende huisarts. Deze maakt een verklaring van overlijden op en raadpleegt het donorregister.
 

Ga na of de overledene een testament of een uitvaart-codicil heeft.

Neemt u daarna contact op met één van onze uitvaartverzorgsters:

0227 – 74 50 50 
 

U krijgt dan direct de dienstdoende uitvaartverzorgster aan de telefoon.
 

Marjan Korver-van Rijn Anita Messelaar-Wijnker

 

U kunt ons 24 uur per dag bereiken voor het melden van een overlijden.